Sigal Naor Perelman

  

עבודת דוקטור בספרות עברית, אוניברסיטת חיפה עורכת ב"מטעם, כתב עת לספרות ומחשבה רדיקלית" בין השנים 2007 - 2011 מייסדת "דרך רוח, לקידום מדעי הרוח בישראל", חל"צ ספרים: 1. "אל בשר הלשון", אסופת מאמרים על יצירתו של יצחק לאור, עורכים: אריאל הירשפלד, סיגל נאור פרלמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2012 2. "בשדות אז אולי, על שירתו הפואטוביוגרפית של נתן זך", יופיע בינואר 2014, הוצאת הקיבוץ המאוחד.