אבי קדיש

  

מורה באונ' חיפה ובמכללת אורנים למחשבת ישראל והיסטוריה של ימי הביניים. פעיל בתחום של הנגשת הקאנון העברי ברשיון חופשי.